BRANDMARK

Format prezentowany na stronie głównej lub pozostałych podstronach serwisu.

Wymagania techniczne:
Formaty plików reklam: SWF, GIF, JPG, PNG
Waga plików: do 35 kb
Rozmiar (format) : 300 px / 300 px

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt "Opracowanie i wdrożenie wielofunkcyjnej innowacyjnej usługi na platformie IPTV OOGNET"