BELKA TOP

Format prezentowany na stronie głównej. Atrakcyjna forma graficzna widoczna od razu po załadowaniu strony. Może zawierać treści video.

Wymagania techniczne:
Formaty plików reklam: SWF, GIF, JPG, PNG, format VIDEO
Waga plików: do 60 kb , w przypadku video do uzgodnienia.
Rozmiar (format) : szerokość (dowolna) / wysokość (max. 300 px)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt "Opracowanie i wdrożenie wielofunkcyjnej innowacyjnej usługi na platformie IPTV OOGNET"