VIDEO

Reklama video prezentowana przed własciwym materiałem video. Prezentowana jest w modelu must see co oznacza ,że użytkownik musi obejrzeć reklamę żeby obejrzeć materiał video.

Wymagania techniczne:
Formaty plików reklam: format VIDEO
Czas trwania: do 20 sekund
Rozmiar (format) : proporcje 16:9 (obraz 4:3 powinny być wmontowany w kasetę 16:9)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt "Opracowanie i wdrożenie wielofunkcyjnej innowacyjnej usługi na platformie IPTV OOGNET"