TAPETA

Format prezentowany na stronie głównej lub podstronach. Może funkcjonowac sam albo jako dobre uzupełnienie pozostałych formatów reklamowych: Top, Glorious, Box.

Wymagania techniczne:
Formaty plików reklam: SWF, GIF, JPG, PNG
Waga plików: do 130 kb
Rozmiar (format) : 1440 px / 900 px, cały obrazek , duplikowany w osi x , duplikowany w osi y

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt "Opracowanie i wdrożenie wielofunkcyjnej innowacyjnej usługi na platformie IPTV OOGNET"